Bài Viết Mới

Facebook sắp bỏ tính năng chat ra khỏi bản web di động, buộc người dùng dùng app Messenger

Facebook hiện đang gỡ bỏ khả năng chat khỏi phiên bản nền web di động của mình (m.facebook.com). Một thông báo được gửi tới người dùng nói rằng: “Cuộc trò chuyện của bạn sẽ chuyển sang Messenger”. Hiện tại bạn vẫn có thể bỏ qua thông báo này và tiếp …

Đọc thêm »